Herbestrating

Over levensduurverlenging en kostenbesparing in de openbare ruimte

artikelkop Binnenlands Bestuur 13.09.2013

Onderhoud van de openbare ruimte is een actueel onderwerp, zeker nu de beschikbare budgetten dwingen om aan 'levensduurverlenging' van de openbare ruimte te werken. reguliere inspectie en vroegtijdig (kleinschalig) onderhoud zijn van groot belang om onderhoudsachterstand te voorkomen. Daarnaast speelt ook het verbod op bestrijdingsmiddelen. De oplossingen om onkruid op alternatieve wijzen te bestrijden zijn vaak niet zo duurzaam. Het gif gaat eruit, maar de CO2 emissie schiet omhoog...

Gebr. Voets richt haar diensten en producten voor inspectie, onderhoud en beheer op gemeentelijke opdrachtgevers. Met als doel om zorgen uit handen nemen en te helpen kosten te besparen.

Zorgen uit handen nemen met periodieke inspectie en onderhoud:

 • NEN 2767inspectiemethode voor natuursteenverhardingen conform NEN 2767
 • een onderhoudsprogramma gericht op behoud van kwaliteit van de verharding
 • kennis toevoegen om de waarde van uw investering te behouden
 • lees meer...

 

Kosten besparen met GeoRapid:IMG 2313

 • onkruidwerende voegvulling die tussen betonstraatstenen, straatbakstenen en natuursteen toegepast kan worden
 • met GeoRapid gaan het afschaffen van chemische bestrijdingsmiddelen en de reductie van CO2 uitstoot hand in hand. Lees meer...

  

Herbestrating:
IMG 2462

 • schade aan natuursteenbestrating heeft vaak meerdere oorzaken
 • de oplossing ligt vaak onder de stenen
 • herbestrating, liever niet...
 • maar als het dan toch moet, dan graag goed!
 • lees meer...

  

Van riolering naar riothermie - waarde uit afvalwater

 • met name bij zwembaden en in binnenstedelijk gebied herbergt het riool nog veel warmte
 • terugwinning van de warmte levert geld op en maakt rioolvervanging goedkoper
 • samen met leverancier Frank uit Duitsland hebben wij deze waardeverhogende methode toegepast bij een recent project in Rosmalen
 • lees meer...

Ook voor speciale projecten kan Gebr. Voets u van dienst zijn! Neem een kijkje bij onze referentieprojecten...